Tekkis
Küsimus?

 • Ostsin rolleri, mis vajas mõne aja pärast garantiiremonti. Võtsin ühendust Shoppa'ga, sellist meeldivat teenindust pole ammu kogenud, 10+
  shoppale
  Silver K, Tartu
 • Kaks aastat otsisin odavamat sorti köögiviljakuivatit ja lõpuks leidsin selle. Ja kohale toodi tasuta. Vanemale inimesele nagu mina tegi see meele rõõmsaks.Laine T, Tallinn
 • Enne ostsin USA netipoodidest, enam pole mingit põhjust, sest shoppa kaubavalik on ikka hämmastav ja tasuta kohaletoomine. Hei-hei, millega te üldse raha teenite siis?Andres P, Tallinn
 • Oleks vaid selline pood olemas olnud juba siis kui ma eelmise lapse sain. Emana tunnen siirast rõõmu. Vajad nt beebimonitori ja voilà - shoppas olemas. Mida Teil kõike pole?Sirje M, Jõhvi
 • Batuut toodi 3 päevaga Hiiumaale, kohalevedu tasuta. Muidu oleksin pidanud hakkama Talinnna sõitma. Võlgnen Teile sügava kummarduse.Viive A, Hiiumaa Kassari

Transport ja tagastamine

Juhul, kui Te pole mingil põhjusel Shoppa.ee lehelt soetatud kaubaga rahul, siis võite selle meile tagastada 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist.

Transporditingimused Tagastamistingimused

Pretensiooni esitamine ja tingimused

Pretensiooni esitades tutvu alati eelnevalt Shoppa.ee  kasutustingimustega . Pretensiooni esitamise avaldus ava siit

 

 1. Kaubale pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates Kauba üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Garantii ei kehti toote kasutamisest tulenevatele kuluvosadele. Kaubaga kaasas olevatele akudele kehtib garantii 6 kuud.
 2. Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui tooteviga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus. Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas juba Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Shoppa OÜ. Shoppal on õigus delegeerida defekti väljaselgitamine edasi Kaupmehele. Kauba puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist Shoppat teavitama esitades selle kohta  pretensiooni (VÕS § 220 lg 1). Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Shoppa või Kaupmees (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Shoppa või Kaupmees üksnes juhul, kui Tarbija pretensioon oli õigustatud. Teavitus (pretensioon) peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Shoppalt või Kaupmehelt Kauba parandamist või väljavahetamist. Shoppa kohustub vastama Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6). Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Shoppal või Kaupmehel õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või Kauba detaili tagastamist. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Shoppa ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Kasutaja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Shoppalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, või kui Shoppa või Kaupmees keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast, või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist ning Tarbija ei soovi või ei saa lasta teha parandusi kolmandal isikul, on Tarbijal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Shoppale tagastada. Shoppa kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud  Taganemisavalduse  saamisest ja Kauba tagastamist Shoppale.
 3. Pretensioonide esitamise aluseks on Shoppa.ee veebilehelt ostu tõendav dokument.
 4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine, või mitte sihtotstarbeline kasutamine.
 5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
 6. Shoppa.ee ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

   

  • seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

  • normaalsest kulumisest;

  • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik;

  • seadme või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

  • kui Ostjat on enne Kauba ostmist Shoppa poolt teatavitatud sellel esinevatest puudustest;

  • välisteguritest, muu hulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused jne;

  • toode ei tööta omaniku süül selle ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel, või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel;

   

 7. Shoppa.ее tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedelikukahjustusega, niiskuskahjustusega ja mehaanilise vigastusega seade (Kaup) kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
 8. Seadmele (Kaubale) teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Shoppa ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
 9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates Kauba üleandmisest.
 10. Kui Tarbija esitab pretensiooni hiljem kui 6 kuud (kuni 2 aastat) peale Kauba kättesaamist, või ei nõustu Shoppa.ее seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada, et:

  • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

  • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

  • Shoppa.ее on puuduse eest vastutav.

   

 11. Kui Shoppa.ee on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Shoppa puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
 12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb täita pretensiooni esitamise avaldus ja saata see e-postiga info@shoppa.ee. Lisaküsimuste korral palume kirjutada info@shoppa.ee .
  Toote ametliku hooldusesinduse olemasolul toimetage toode hooldusesindusse.
 13. Pretensiooni esitamise tingimused kehtivad koos Shoppa.ee kasutustingimustega.

 

Käsitlustasu

Teenusepakkujal on õigus kliendi arvele lisada käsitlus- ehk defekteerimistasu vastavalt toodud hinnakirjale, kui toode osutub töökorras olevaks või klient loobub tasulisest remondist, väljaarvatud VÕS 218 lg 2.

Toodete käsitlustasud (ei sisalda saatmiskulusid):
 
Arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti 30 €
Arvutikomponent, lisaseadme ja tarvik 30 €
Televiisor 40 €
Kodukino, muusikakeskus 40 €
Video- ja fotokaamera 30 €
Monitor 30 €
Printer 30 €
Projektor 35 €
Kodumasinad

35 €

Muud tooted ja elektroonika 30 €
 

Uuendan andmeid

Sulge